Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ MATHISIS

Regional Partner

ΓΚΡΕΤΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

Coordination head

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΕΛΛΑΣ

Referee Advisor

ΑΒΡΑΑΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Judge Advisor

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Volunteer Coordinator