Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του
CHALLENGE

Email: info@firstlegoleague.gr

Τηλέφωνο: 6984332342

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του
EXPLORE

Email: explore@firstlegoleague.gr

Τηλέφωνο: 6984332342

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του
DISCOVER

Email: discover@firstlegoleague.gr

Τηλέφωνο: 6984332342

Απορία για Project

Email: judge@firstlegoleague.gr

Απορία για Robot Game

Εmail: referee@firstlegoleague.gr