Αβραάμ Τριανταφυλλίδης - FIRST LEGO LEAGUE GREECE

Judge Advisor

Ο Αβραάμ Τριανταφυλλίδης είναι δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικεύτηκε στο σχεδιασμό και ανάπτυξη On line μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, έχει ολοκληρώσει επιμορφώσεις σε τομείς ενσωμάτωσης Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς και στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου.

 Έχει αναπτύξει δράση στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη συμμετοχή του σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά συνέδρια ως εισηγητής, αλλά και μέσα από το χώρο του σχολείου με τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων σε περιβάλλον LMS-Μoodle. Έχει συγγραφική δράση σε ατομικά, αλλά και συλλογικά έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ι.Τ.Υ. Δημιούργησε ψηφιακό, διαδραστικό, εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά της Γ΄ Δημοτικού για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου, καθώς και Εκπαιδευτικό Οδηγό Αξιοποίησης Διαδραστικού Πίνακα στη Δ/θμια Εκπαίδευση. Ειδικεύτηκε στο σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας και εργάστηκε ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών. Εργάστηκε ακόμη ως υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών σε ιδιωτικό σχολείο. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως εκπαιδευτής ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού.


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων