Υποστηρικτές

Μέγας Αρωγός

Αρωγός

Στρατηγικοί Συνεργάτες σε Θέματα Επιστήμης

Χορηγός Μηνύματος Δράσης

Δράσεις Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού σε Θεματα Περιβάλλοντος

Χορηγοί

Αποκλειστικοί Χορηγοί Σε Είδος

Χορηγός Εμπειρίας Διαγωνισμού

Υποστηρικτές

Υποστηρικτές σε Είδος

Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υπό την Αιγίδα

Μουσική